Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna blach na zimno wykonywana jest na prasach o nacisku od 15 do 400 T.

Przykładowe detale:

Wykonanie © ENZO